Ο φορέας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπόγειο Νέου Κτιρίου
Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 997351
Fax. 2310 997279