Συνέδρια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αριστεία ΙΙ διοργανώθηκε ως συνέχεια του Α΄ Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, το Β΄ Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο με τίτλο: «Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές». Διοργανωτές υπήρξαν οι κ.κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Π. Καραναστάση, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Δ. Δαμάσκος, επίκουρος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τριάντα τριών Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων στο Ρέθυμνο υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Το Α΄ Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο με τίτλο «Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας» από τους ίδιους διοργανωτές, αρχαιολόγους καθηγητές κ.κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Π. Καραναστάση και Δ. Δαμάσκο, είχε πραγματοποιηθεί με την ίδια θεματολογία στη Θεσσαλονίκη, το 2009. Τα Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν από τις Εκδόσεις University Studio Press το 2012.

Στόχος του Β΄ Συνεδρίου υπήρξε η μελέτη των μνημείων της γλυπτικής στην Ελλάδα από την αρχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας (2ος αι. π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (5ος αι. μ.Χ.), σε όλο το γεωγραφικό εύρος του σύγχρονου ελλαδικού χώρου. Επιδίωξη των διοργανωτών υπήρξε να αναδειχθούν δύο κυρίως μεγάλα ζητήματα: το ζήτημα των εργαστηρίων ανά τον ελληνικό χώρο και της πλούσιας καλλιτεχνικής παραγωγής τους και το ζήτημα του κοινωνικού ρόλου και της λειτουργίας των έργων γλυπτικής, στο πλαίσιο του δημόσιου και ιδιωτικού βίου της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νομικό καθεστώς της κάθε αρχαίας πόλης και στο βαθμό στον οποίο αυτό επιδρά στην επιλογή συγκεκριμένων τύπων γλυπτών.

Το Β΄ Συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ)  με την ευγενική υποστήριξη των Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Ρεθύμνου.

Τα δύο Διεθνή Συνέδρια και η δημοσίευση των Πρακτικών τους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για επιστημονική συζήτηση, αλλά και συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού με αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα.