Συμμετέχοντες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επιστημονικά υπεύθυνη έργου
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εμμ. Βουτυράς, καθηγητής  κλασικής αρχαιολογίας
 
Ε. Παπαγιάννη, λέκτορας κλασικής αρχαιολογίας
 
Ν. Καζακίδη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
E-mail: natali@hist.auth.gr
 
Μ. Γκεϊβανίδου, Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας
E-mail: matinag@hist.auth.gr
 
Στ. Συλαίου, Δρ Μουσειολογίας
E-mail: sylaiou@gmail.com
 
Δ. Τερζοπούλου, υποψ. διδ. κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: diterzop@hist.auth.gr
 
Ζ. Λαμπρινός, υποψ. διδ. κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: lzachari@hist.auth.gr
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Π. Καραναστάση, καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: karanastasi@uoc.gr
 
Στ. Βολιτάκη, μεταπτ. φοιτήτρια κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: stvolitaki@yahoo.gr
 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δ. Δαμάσκος, επίκουρος κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: ddamaskos@yahoo.com
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στ. Κατάκης, λέκτορας κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: stylkatakis@arch.uoa.gr
 
Π. Κωνσταντινίδης υποψ. διδ. κλασικής αρχαιολογίας
E-mail: panagiotis_konstantinidis@hotmail.com
 

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΕΣ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΟΤΟΣ

Γ. Μανιάτης, διευθυντής εργαστηρίου Αρχαιομετρίας
E-mail: maniatis@ims.demokritos.gr
 
Δ. Ταμπακόπουλος, δρ
E-mail: dimitris17@gmail.com
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Π. Τζουνάκης, ΜΔΕ Επιστήμης Η/Υ Α.Π.Θ.
E-mail: pj@ccf.auth.gr
 
Φ. Λούκος, Δρ, συντονιστής μονάδας σημασιολογικού ιστού Α.Π.Θ.
 
Δ. Σπανούδης, συντονιστής μονάδας σημασιολογικού ιστού Α.Π.Θ.
E-mail:
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η. Στεφανάτου, M.Sc
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ

Δ. Σχίζας, Δρ
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΙΤΕ, Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

Μ. Ντερ, δρ, επικεφαλής ΚΠΠ και διευθυντής ερευνών
E-mail: martin@ics.forth.gr
 
Χ. Μπεκιάρη, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης
 
Λ. Χαραμή, μουσειολόγος-αρχαιολόγος
 
Δ. Αγγελάκης, μηχανικός λογισμικού
 

Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού ΑΠΘ

Κ. Καραογλάνογλου, δρ
 
Μ. Αμοργιανού, web Developer