Εκδόσεις

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, πρωτότυπης σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της, θα δημοσιευθούν:

α) σε ανακοινώσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις.

β) σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Έργα Πλαστικής στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές», το οποίο σκοπεύει στη συμμετοχή περίπου 30 μελετητών (15 Ελλήνων και 15 ξένων).

γ) σε βάση δεδομένων, η οποία θα είναι ευρέως (και ελεύθερα) προσιτή μέσω ιστοσελίδας

δ) σε κείμενα με διδακτικό χαρακτήρα ως τμήμα της εξεταστέας ύλης του μαθήματος της ρωμαϊκής αρχαιολογίας, τα οποία θα δημοσιευτούν ως έντυπο υλικό, αλλά και ως κείμενα στην ιστοσελίδα

ε) σε κείμενα για το ευρύτερο κοινό, τα οποία θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στο πλαίσιο των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες και μαθητές που διενεργούνται σε τακτική βάση στα Μουσεία Εκμαγείων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.