Αναζήτηση Γλυπτών

Τμήματα ντυμένου αγάλματος / Fragments of dressed statue
Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας / Archaeological Museum of Isthmia
IS76-16a-d
Επιτύμβια στήλη του Πολυεύκτου / Grave stele
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης / Archaeological Museum of Sparta
300+537
Αγαλμάτιο Τελεσφόρου / Statuette of Telesphorus
Μουσείο Ακρόπολης Αθηνών / Acropolis Museum of Athens
ΝΜΑ236
Αγαλμάτιο Δήμητρας / Statuette of Demeter
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Archaeological Museum of Thessaloniki
896
Τμήμα σαρκοφάγου με τον μύθο του Μελέαγρου / Fragment of sarcophagus with Meleager myth
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών / National Archaeological Museum of Athens
7110
Κυκλική ασπίδα πάνω σε στήριγμα / Round shield on support
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Archaeological Museum of Thessaloniki
1274
Τμήμα σαρκοφάγου με Έρωτες / Fragment of sarcophagus with Erotes
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών / National Archaeological Museum of Athens
2415
Τμήμα αγάλματος ιματιοφόρου / Fragment of male statue with himation
ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων / IST΄ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
ΑΕΚ231
Τμήμα χεριού αγάλματος / Fragment of arm from statue
Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας / Archaeological Museum of Isthmia
IS77-7

Σελίδες