Οδηγίες χρήσης

Η βάση παρέχει ένα μοναδικό κωδικό ταυτότητας σε κάθε ψηφιοποιημένο γλυπτό (Universal Resource Identifier-URIs). Η τεκμηρίωση του κάθε γλυπτού γίνεται σε ψηφιακά δελτία με τρόπο αναλυτικό και πολυεπίπεδο. Παρέχονται οι εξής πληροφορίες για κάθε γλυπτό στο βαθμό που αυτές μας είναι γνωστές:
1) βασικά στοιχεία: τόπος εύρεσης και φύλαξης του γλυπτού, διαστάσεις, υλικό, κατάσταση διατήρησης, τεχνικές λεπτομέρειες,
2) ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την κατηγορία γλυπτού (ολόγλυφο, ανάγλυφο, σαρκοφάγος, βωμός): επιμέρους διαστάσεις, θέμα, εικονογραφικές και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις,
3) ένταξη στο πλαίσιο: θέση ανίδρυσης του γλυπτού σε οικοδόμημα ή σε ελεύθερο χώρο, αναφορά τυχόν σχετικών επιγραφών ή άλλων συνευρημάτων (λ.χ. νομισμάτων ή ενεπίγραφων βάσεων),
4) τεκμηρίωση της χρονολόγησης του γλυπτού,
5) βιβλιογραφία.
Η βάση περιλαμβάνει ακόμη ψηφιακές εφαρμογές για την επεξεργασία των δεδομένων κατά ποικίλους τρόπους (σύνθετες αναζητήσεις, ενημερώσεις, τροποποιήσεις κά.).

 

Οδηγίες χρήσης

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του αρχείου γλυπτών της ρωμαϊκής Ελλάδας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους

1) Απλή αναζήτηση: με την εισαγωγή μιας λέξης κλειδί

2) Σύνθετη αναζήτηση: με την επιλογή ενός ή περισσότερων κριτηρίων που περιλαμβάνουν τα εξής:

i) ΤΙΤΛΟΣ: ελεύθερο κείμενο π.χ. άγαλμα Αφροδίτης

ii) ΕΙΔΟΣ: επιλογή από λίστα (ακρόλιθο, ανάγλυφο, αρχιτεκτονικό γλυπτό, βωμός, ερμαϊκή στήλη, ολόγλυφο, προτομή, σαρκοφάγος, τραπεζοφόρο)

iii) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: επιλογή από λίστα (αναθηματική, διακοσμητική, οικοδομικό υλικό, λατρευτική, ταφική, τιμητική, χρηστική, αρχιτεκτονικό μέλος)

iv) ΜΟΥΣΕΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ: επιλογή από λίστα

v) ΑΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ελεύθερο κείμενο π.χ. Λ750

vi) ΤΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ: ελεύθερο κείμενο π.χ. οικόπεδο επί της οδού Διοικητηρίου και Ελένης Σβορώνου

vii) ΘΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ: ελεύθερο κείμενο π.χ. θέατρο

viii) ΥΛΙΚΟ-ΧΡΩΜΑ: επιλογή από λίστα

ix) ΘΕΜΑ: ελεύθερο κείμενο π.χ. νεκρόδειπνο

x) ΕΠΙΓΡΑΦΗ: ελεύθερο κείμενο π.χ. ελληνική

xi) ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ: ελεύθερο κείμενο. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με την εισαγωγή συγκεκριμένης χρονολογίας (π.χ. 180 μ.Χ.), ή αιώνα (π.χ. 2ος αι. μ.Χ.) ή περιόδου (π.χ. πρώιμη περίοδος Αδριανού)